29. júna 2012

«Surové ryby ma veľmi nelákajú»

Hádam najdôležitejší rozhovor môjho života so mnou spravila dvadsiateho marca žiačka šiesteho ročníka jednej súkromnej základnej školy v Bratislave s vyučovacím jazykom anglickým, na ktorom som pôsobil tri mesiace, kým som nepodal výpoveď z principiálnych dôvodov, keďže sme sa s majiteľom tejto vzdelávacej inštitúcie - najslušnejšie povedané - nepohodli na otázke, čo znamená integrita učiteľa. Vzhľadom na to, že rozhovor už v ich študentskom časopise nevyjde, aspoň takouto cestou chcem uverejniť spomienku na zopár príjemných chvíľ strávených pri práci s najmladšou generáciou a oficiálne tak aj otváram tohtoročnú uhorkovú sezónu.