30. septembra 2005

Khallo & Pitorák

Mikronauti

Mikronauti, to je názov krátkeho textu Martina Pitoráka z rovnomenného súboru textíkov, ktoré sa – možno trošku skôr akoby mali – hlásia na svet. Hoci som liberál, tentoraz nebudem nikoho navádzať ani na interrupciu ani na – nebodaj – eutanáziu, veď tá je o inom – o schop­nosti vedieť v pravú chvíľu odísť – a my tu len začíname. Okrem toho, nielen Pitorá­kove pró­zičky, ale aj dielka Renáta Khalla – sa dokážu smiať, dokážu plakať, teda očividne javia známky života.