5. novembra 2011

Fantastika nie je svätá trojica

Pôvodne sa mi zdalo, že napísať niečo o fantastike bude ľahké, no opak bol pravdou. Keď som si položil otázku, čo sa za týmto pojmom naozaj skrýva, napadla mi úvodná scéna z filmu 2001: Vesmírna odysea, kde sa skupina ľudoopov dostane do kontaktu so záhadným monolitom. Táto spomienka je zároveň odpoveďou, prečo ľudia fantastiku vyhľadávajú: lebo im ponúka úžas, ktorý vzniká konfrontáciou skutočnosti so špekuláciou potenciálne možného (veda) či absolútnej imaginácie (nadprirodzeno). Od týchto protipólov sa napokon odvíjajú nosné žánre: science fiction, horor a fantasy. Sú však naozaj také jednoznačné, ako sa bežne javia?