7. marca 2012

Made in Japan

Letný hrob je výberom z básnickej tvorby Sačiko Jošihary, ktorej meno sa v Japonsku výrazne spája s feminizmom a ženským písaním. O to viac potom zaujme jej reflexia feminity, keďže sama pochádza z kultúrneho priestoru, kde hlboká tradícia determinuje gender ako spoločenskú funkciu v duchu príslovia dobrá manželka – múdra matka. Tieto starosvetské roly sa v ďalekovýchodných krajinách stále intenzívne pestujú, pretože ich korene sú až príliš previazané s monolitnou identitou filozoficko-náboženskej a národnoštátnej tradície.