12. marca 2015

Interview s Petrom F. ‘Riom Jílkom

Čo znamená byť zahraničným lektorom?

V prvom rade je to pocit zodpovednosti, pretože moju pozíciu definuje medzinárodná zmluva; som zamestnancom Univerzity v Záhrebe, ale aj Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Okrem primárnych pedagogických povinností mám na starosti i kultúrnu agendu v zmysle organizovania podujatí, ktoré propagujú Slovensko.