4. júla 2016

Rozhovor s odchádzajúcim lektorom Petrom F. ‘Riom Jílkom

Peter F. ‘Rius Jílek sa narodil v roku 1983 v Poprade, kde navštevoval základnú školu a gymnázium, po absolvovaní slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2008 pôsobil na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy, ďalej na Studia Academica Slovaca – centre pre slovenčinu ako cudzí jazyk, Katedre jazykov Farmaceutickej fakulty, ale tiež na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení. V rokoch 2012 až 2016 bol lektorom slovenského jazyka a kultúry vyslaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na Katedre slovenského jazyka a literatúry Inštitútu západoslovanských jazykov a literatúr Filozofickej fakulty Univerzity v Záhrebe. Okrem vyučovania sa venuje literárnej kritike či písaniu politicko-spoločenských komentárov.