27. marca 2013

Literárna ambulancia #12

Mateja Kováča prezývajú Koláč, on má však radšej horúcu čokoládu, fantastickú literatúru a občas si prečíta aj niečo z fyziky, ktorú študoval na Univerzite Komenského v Bratislave. Popri tom pracuje vo firme, ktorá sa venuje tvorbe webových stránok, nájde si čas i na prispievanie do internetového magazínu či strategickú onlajn hru travian. Hoci má dvadsaťtri rokov, každé narodeniny oslavuje pripomienku na svojich osemnásť. Do Literárnej ambulancie poslal nedokončený román Wuch-Packh s podtitulom Story of a Wolf.