31. januára 2007

Poviedkari 2006

Desiaty ročník literárnej súťaže Poviedka 2006 má svojich víťazov. „Nie každý bude s hodnotením poroty spokojný“, tvrdí v úvode jej predseda Pavol Rankov a má pravdu. Ak prémiové texty možno označiť viac-menej za úbohé – výnimkou je práca Václava Kostelan­skeho Smrť si nevyberá –, nechcem si ani predstaviť kvalitu tých neumiestnených, nehovo­riac o tom, že na druhom mieste sa asi stala chyba; próza Evy Cigánikovej Taký mizerný, mi­zerný život je na­ozaj takou mizernou, mizernou poviedkou, ktorej akvaristické vypointovanie nemožno ozna­čiť ináč ako najväčší šok v dejinách slovenskej literatúry. Azda bolo v porote viacero drob­nochovateľov alebo na ňu drobnochovateľská loby pôsobila, pretože príspevok Vandy Roz­enber­govej dopĺňa zborník o podobnú tému, tentoraz z prostredia teraristiky.