21. marca 2012

Palkovský homosyndróm

Dvadsiateho marca napísal Vladimír Palko mladší premiérke otvorený list, v ktorom vyjadruje jednoznačne odmietavé stanovisko k podpore Filmového festivalu inakosti úradom vlády. Podľa neho je spoločensky nebezpečné propagovať takzvaný homosexuálny spôsob života a argumentom sa mu stávajú pochybné štúdie amerických doktorov Paula a Kirka Cameronovcov.

19. marca 2012

Literárna ambulancia #3

Hovorí sa, do tretice všetko dobré. Bude to konečne platiť aj pre tretí príspevok v Literárnej ambulancii od pätnásťročnej Zuzany Bobovej z Martina? Mimochodom, napísala ho o čosi skôr, pred dvomi-tromi rokmi.

7. marca 2012

Made in Japan

Letný hrob je výberom z básnickej tvorby Sačiko Jošihary, ktorej meno sa v Japonsku výrazne spája s feminizmom a ženským písaním. O to viac potom zaujme jej reflexia feminity, keďže sama pochádza z kultúrneho priestoru, kde hlboká tradícia determinuje gender ako spoločenskú funkciu v duchu príslovia dobrá manželka – múdra matka. Tieto starosvetské roly sa v ďalekovýchodných krajinách stále intenzívne pestujú, pretože ich korene sú až príliš previazané s monolitnou identitou filozoficko-náboženskej a národnoštátnej tradície.