21. januára 2011

Medzi históriou a hystériou. K oficiálnej literatúre slovenského štátu v kontexte Blut-und-Boden-Ideologie

1 Mýtus krvi a zeme. Ku konceptu Blut-und-Boden

Dnešné chápanie národa v etnickom zmysle nie je staršie ako tri storočia. Etnická identita - etnicita, národnosť bola výsledkom takzvaného národného obrodenia označujúceho pôsobenie nacionalistických hnutí v Európe devätnásteho storočia. Ich cieľ emancipovať etnický národ zahŕňal reformáciu alebo dokonca úplnú likvidáciu dobových politických systémov založených na absolutistickom a feudalistickom konzervativizme.

14. januára 2011

„Kritika hneď neznamená niečo negatívne“

Okrem gestorov a nestranných čitateľov hodnotia texty talentovaných tvorcov aj ľudia z brandže. Spisovatelia, publicisti, recenzenti a literárni kritici. Jedným z nich je aj Peter F. 'Rius Jílek pôsobiaci na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy UK.