6. mája 2011

Slovenčina a banda hlupákov

Hodnotu, ktorú v súčasnosti reprezentuje znalosť cudzieho jazyka, hádam nemusím pripomínať. O angličtine ani nehovoriac. I slovenské univerzity ponúkajú pomerne pestrú paletu, z tých orientálnejších dokonca arabčinu, čínštinu, japončinu a turečtinu. Máme tu filológov, prekladateľov a tlmočníkov, učiteľov. Francúzština, nemčina, španielčina, taliančina sú tiež stále v kurze. Toto je skutočné búranie bariér a hraníc – interkultúrna komunikácia. No dnes je to hlavne aj investícia, nemyslím teraz tú duševnú, ale v pravom zmysle ekonomickú. Zamysleli ste sa však niekedy nad tým, či je v iných krajinách záujem o slovenčinu? Práve túto investíciu sa totiž rozhodol kabinet Ivety Radičovej zlikvidovať.