19. februára 2010

Peter Macsovszky: Mne sa písať chce

Do literatúry si vstúpil na začiatku deväťdesiatych rokov. Ako si spomínaš na toto obdobie?