1. januára 2013

Ankety a anotácie

  • 2023
Pre: Denník N

Otázka: Ktorá kniha vás tento rok najviac oslovila?

Cez francúzsky preklad som mal možnosť dostať sa k románu pre mládež pod pôvodným názvom Nebel im August (Hmla v auguste) z roku 2008 od nemeckého autora Roberta Domesa. Kniha, žiaľ, doteraz nevyšla nielenže v slovenčine, prípadne v češtine – napriek úspechu v germanofónnych krajinách a ich geografickej či kultúrnej blízkosti –, ale dokonca ani v angličtine. Dostupná je ešte v portugalčine, taliančine a vo flámskej holandčine. Touto cestou tak na ňu hádam upozorním uvedomelé nakladateľstvo, ktoré by ju vedelo ponúknuť domácemu čitateľstvu, neovládajúcemu uvedené cudzie jazyky.

Slovenské knihy roka 2012

Dvadsať náhodne oslovených predstaviteľov slovenského literárneho života odpovedá na otázku: Akú pôvodnú knihu, ktorá vyšla v roku 2012, by ste odporučili čitateľom?