2. júla 2012

Mytopoetologický koncept románu J. C. Hronského Svet na Trasovisku

Hoci sa jedna z esejí Pavla Števčeka (1932 - 2003) venuje J. C. Hronskému (1896 - 1960) cez prizmu autorstva rozprávkového žánru, jej názov Odklínanie Hronského (1983) evokuje aj inú - politickú dimenziu, ktorá sa do nej implicitne premieta v podobe ironickej vý­čitky: „Akoby dozreté čre­nové chrupy dnešných literárnych historikov boli hriešne pozabú­dali, na čom sa to kedysi dávno ostrili ich mliečne čitateľské zúbky.“