6. júla 2005

Mágia zasnúbenej zeme

„Nie ovocie, ale kvitnutie. Nie prejdená vzdialenosť, ale cesta.“

V čase, keď spravodajské médiá prinášajú dennodenne informácie o nepriaznivej politickej a spoločenskej situácii v takzvanej Svätej zemi, pre ktorú sa stala násilná smrť bežnou súčas­ťou a možnou konfrontáciou každodenného života a v čase, keď sa táto násilná smrť nazývaná aj terorizmom dostala v dvadsiatom prvom storočí pod vedením náboženských fanatikov do polohy celosvetovej hrozby, prichádza na slovenský knižný trh – s takmer dvadsaťročným oneskorením – román izraelského spisovateľa Meira Shaleva. Modrý vrch sa však kľúčovo nevenuje žiadnemu obludnému a zbytočnému krviprelievaniu, – hoci skúsenosť židovského spoločen­stva nemá vo svojej histórii o stret s rôznymi podobami šialenej nenávisti núdzu –, práve nao­pak, podoby výbojnej ukrutnosti človečenstva sa dostávajú na okraj sujetovej látky, sú viac akousi vzdialenou skutočnosťou, ktorá sa v Shalevovej neobyčajnej výpovedi o obyčajných ľuďoch mení na heroizmus, ale i fantastikou popretkávanú tragikomickú bizar­nosť.