9. marca 2011

Hviščov literárny podvod(ík)

Špekulatívna téma románu Jozefa S. Hvišča je spoločensky závažná; v jeho svete sa ľudská civilizácia konfrontuje s možným zánikom a vôbec ide o koniec akéhokoľvek života na Zemi, pretože Slnko vyhasína. Mimochodom, reálne takáto situácia nastane za približne päť miliárd rokov, no autor sa odborným faktom vyhýba a náhlu zmenu v solárnych termonukleárnych reakciách zasadzuje do budúcnosti vzdialenej odo dneška azda o nejakých tých osem-deväť tisícročí. Pravdaže je to v poriadku, veď predhodenú vedeckú nepravdepodobnosť chráni licencia fantastiky. Okrem toho, pozornosť sa upriamuje hlavne na univerzálne problémy človeka, ktoré by sa naprieč časom a priestorom veľmi líšiť nemali. Ibaže spôsob, akým sa katastrofický scenár prezentuje, je nezrelý a zapadá do brakovej literatúry – žiaľ –, ani nie súčasnej, ešte i v tom Malinche smrdí za anachronizmom.