1. januára 2013

Ankety a anotácie

  • 2022

Pre: Denník N 

Otázka: Ktorá kniha vás tento rok najviac oslovila?

Je nesmierne dôležité, že už aj na Slovensku sa dá siahnuť po autorkách a autoroch reflektujúcich hriechy svojej krajiny. Udalosť z roku 2022, keď chladnokrvný terorista zastrelil pred podnikom Tepláreň v Bratislave dve osoby pre ich rodovo-sexuálnu identitu, je len jednou z ukážok, čo môže vzniknúť z ideologického kokteilu hlúposti a nenávisti. Avšak takýto akt násilia nebol v domácich dejinách ojedinelý. V hlavnom meste na Tyršovom nábreží síce vyrástol Pamätník obetiam extrémizmu ako reakcia na smrť Daniela Tupého, ktorého ešte v roku 2005 dobodala tlupa neonacistov, pretože na nich pôsobil subkultúrne, ale... Kto si dnes spomenie na Mária Gorala, chlapca upáleného v roku 1995 výrastkami z hnutia skinheads v Žiari nad Hronom?! A dôvod tejto vraždy? Jednoducho bol Róm – najľahšia obeť predsudkov slovenskej väčšiny. Marek Vadas v prozaickej knihe Šesť cudzincov upozorňuje na súvislosť medzi aktuálnym dianím a minulosťou a na podklade dávno zabudnutého pobedimského lynču proti rómskemu obyvateľstvu z roku 1928 kontempluje nad genocídnym zlom bežných ľudí, stratou pamäti celého národa a nastavuje pomerne jasné zrkadlo vlastnej spoločnosti, akosi stále tlejúcej nevraživosťou voči takzvaným iným, nepoučenej ani hanobnou účasťou na holokauste počas druhej svetovej vojny.

Pôvodný zdroj | Ktorá kniha vás tento rok najviac oslovila?. In N Magazín. ISSN 2453-9597, 2022, roč. 7, č. 12, s. ?.

Slovenské knihy roka 2012

Dvadsať náhodne oslovených predstaviteľov slovenského literárneho života odpovedá na otázku: Akú pôvodnú knihu, ktorá vyšla v roku 2012, by ste odporučili čitateľom?