21. marca 2014

Mileniálny pícaro. Pamiatke Brandona Teenu (1972 – 1993)

Už vôbec fakt, že vstupná kniha na Slovensku z medzinárodnej edície Sto slovanských románov patrí slovinskej spisovateľke Suzane Tratnik, rozbíja všeobecne prijímaný pohľad domácej čitateľskej verejnosti na pojem slovanská literatúra, ktorý sa asociuje najmä s romantickými ideami všeslovanskej vzájomnosti a ruskou klasikou. To bolo azda aj cieľom garanta projektu – nadácie Fórum slovanských kultúr: predstaviť zaujímavé tituly posledných rokov písané v slovanských jazykoch, ale bez akéhokoľvek politického zámeru oživovať nacionalistické rezíduá devätnásteho storočia. Na iniciatívu napriek tomu padli podozrenia z novodobého panslavizmu – rozumej proruskej orientácie –, keďže jej vznik súvisí so samitom neokonzervatívnych prezidentov Georgea W. Busha a Vladimira Putina v Slovinsku.

18. marca 2014

Milenijski pícaro

V spomin Brandona Teene (1972 – 1993)

Že samo dejstvo, da je prva knjiga v mednarodni zbirki Sto slovanskih romanov na Slovaškem pripadla slovenski pisateljici Suzani Tratnik, razbija splošno sprejeto predstavo domače bralske javnosti, ki pojem slovanska literatura, povezuje predvsem z romantičnimi idejami vseslovanske vzajemnosti in rusko klasiko. Kar je bil najbrž tudi cilj poroka projekta – ustanove Forum slovanskih kultur – predstaviti zanimive naslove zadnjih let, pisane v slovanskih jezikih, vendar brez kakršnegakoli političnega interesa po oživljanju nacionalističnih prežitkov devetnajstega stoletja. Na pobudo je kljub temu padel sum novodobnega panslavizma – beri proruske usmerjenosti – z ozirom na sovpad njenega vznika in srečanja neokonzervativnih predsednikov Georgea W. Busha in Vladimirja Putina v Sloveniji.

16. marca 2014

Literárna ambulancia #15

Do Literárnej ambulancie mi poslala svoje texty štyridsaťjedenročná Ivana Cicková z Banskej Bystrice pôsobiaca v Rómskom literárnom klube.