21. marca 2014

Mileniálny pícaro. Pamiatke Brandona Teenu (1972 – 1993)

Už vôbec fakt, že vstupná kniha na Slovensku z medzinárodnej edície Sto slovanských románov patrí slovinskej spisovateľke Suzane Tratnik, rozbíja všeobecne prijímaný pohľad domácej čitateľskej verejnosti na pojem slovanská literatúra, ktorý sa asociuje najmä s romantickými ideami všeslovanskej vzájomnosti a ruskou klasikou. To bolo azda aj cieľom garanta projektu – nadácie Fórum slovanských kultúr: predstaviť zaujímavé tituly posledných rokov písané v slovanských jazykoch, ale bez akéhokoľvek politického zámeru oživovať nacionalistické rezíduá devätnásteho storočia. Na iniciatívu napriek tomu padli podozrenia z novodobého panslavizmu – rozumej proruskej orientácie –, keďže jej vznik súvisí so samitom neokonzervatívnych prezidentov Georgea W. Busha a Vladimira Putina v Slovinsku.