2. decembra 2014

Hetero stupidus

Áno, v Biblii sa píše, že ak by niekto „spal s mužom tak, ako sa obcuje so ženou, obaja spáchali ohavnosť“ a „musia zomrieť“. Rovnako v nej však nájdete i zákaz dať „na seba odev utkaný z dvojakej látky“. Keď si všimneme mediálne známeho rímskokatolíckeho kňaza Kuffu, ktorý v civile nosí napríklad ceplaky, porušuje vlastne boží poriadok, keďže tie obsahujú minimálne bavlnu a polyester.

13. novembra 2014

#tukabel

Video s obyvateľkou rudnianskej osady valcuje slovenský internet. Jej expresívny, ba až teatrálny výstup si dokonca zasluhuje desiatky úprav v zhudobnenej podobe. Prvotne televízna reportáž o závažnej téme úžerníctva sa zvrtla na lacný výsmech sociálne vylúčenej menšiny, ktorou sa komerčné médiá už dlhodobo živia ako parazity. Do hlavnej spravodajskej relácie jednoducho patria tragická autonehoda, novonarodené šteniatka i hysterizujúci Róm bez vzdelania. Žurnalistika takéhoto charakteru chce zrejme preraziť zabahnené dno.

9. septembra 2014

Zopár slov k heteroideológii

Keď niekto na začiatku dvadsiateho prvého storočia argumentuje Sodomou a Gomorou voči nárokom gejov a lesieb na inštitúciu manželstva a adopcie detí, Bibliu – samozrejme – nepochopil alebo ju vôbec nečítal, čo je pre drvivú väčšinu signatárov scestnej petície za vyhlásenie referenda parodujúceho demokratické hodnoty oveľa pravdepodobnejšie. Takýmto ľuďom sa dá maximálne protirečiť tým, že incest potom musí byť v úplnom poriadku, lebo príkladný Lót po nociach bez problémov chlastal v prítomnosti vlastných dcér toľko, až si s nimi zasúložil, a to sa mezopotámskemu bôžikovi zrejme nebridilo.

26. júla 2014

Hrvatska u vodstvu

Zanimljivo je da se Hrvatska, koja je u Europsku uniju ušla gotovo desetljeće kasnije nego Slovačka a usto je bila destabilizirana krvavim etničkim konfliktom u prvoj polovici devedesetih godina, prema posljednjem mjerenju indeksa percepcije korupcije koje provodi Transparency International, umjereno poboljšala i čak nas pretekla.

Chorvátsko vedie

Je zaujímavé, že Chorvátsko, ktoré vstúpilo do Európskej únie takmer o jedno desaťročie neskôr než Slovensko a k tomu bolo navyše destabilizované krvavým etnickým konfliktom v prvej polovici deväťdesiatych rokov, si podľa posledného merania indexu vnímania korupcie organizáciou Transparency International mierne polepšilo a dokonca nás predbehlo.

19. júla 2014

Nevyriešený prípad? Posledná kapitola

Toto je posledná kapitolka detektívnej poviedky Nevyriešený prípad?, ktorú začali písať študentky tretieho roka bakalárskeho programu slovakistika na Univerzite v Záhrebe ako svoju semestrálnu úlohu na jazykových cvičeniach. Vzhľadom na to, že ide o vyvrcholenie príbehu, je dobré začať čítať pekne od začiatku tu.

4. júla 2014

Zagreb Pride 2014. Hrvatski podsjetnik

Na pravoj strani povijesti bio je moto trinaestog izdanja zagrebačkog pridea kojim su organizatori htjeli naglasiti da će borbu protiv diskriminacije osoba drugačijeg seksualnog i rodnog identiteta povijest jednom shvaćati jednako kao ne tako davne emancipacijske napore žena ili Afroamerikanaca.

Zagreb Pride 2014. Chorvátsky zápisník

Na pravoj strani povijesti, v tomto duchu sa niesol trinásty ročník záhrebského prajdu, ktorým jeho organizátori chceli zdôrazniť, že boj proti diskriminácii osôb inej sexuálnej a rodovej identity raz bude história chápať rovnako ako ani nie také dávne emancipačné snahy žien či Afroameričanov.

28. mája 2014

Jílek o Šimekovi

Keby mal túto recenziu napísať niekto zo Slovenských národných novín, určite by mu prišlo na um, aby Vlada Šimeka ociachoval za Charlesa Bukowského spod Tatier. Každému, kto vie aspoň trochu čítať a spätne tomu porozumieť, je však jasné, že takéto prirovnanie skôr vypovedá o ašpiráciách miestnej literatúry než o jej reálnych schopnostiach zásadne osloviť svet. No kým v nakladateľstvách na Harvarde alebo Cambridgei nevyjdú nosné kritické štúdie nazývajúce Ernesta Hemingwaya americkým Pamírom, skromne sa vrátim k útlej knižočke s revizionistickým titulom Modlitba za Felvidék.

25. mája 2014

Slová porotcov (2014)

Zrkadlenia sú za mnou. Keby som mal stručne zosumarizovať literárne počiny druhého ročníka vo všeobecnosti, skopíroval by som svoj prológ z minulého zborníka. Mnoho začínajúcich autorov si ustavične spája potrebu vyjadriť ľúbostné pocity vo viazanom verši. A asi to tak zostane navždy - táto zromantizovaná predstava o poézii. Vediac o tejto grafomanskej poruche, rozhodli sme sa súťaž doplniť o tému so sociálne angažovanými motívmi, hoci textové výstupy sa taktiež niesli po povrchu. Napriek tomu, kvalita účastníkov predsa len o čosi stúpla.

21. marca 2014

Mileniálny pícaro. Pamiatke Brandona Teenu (1972 – 1993)

Už vôbec fakt, že vstupná kniha na Slovensku z medzinárodnej edície Sto slovanských románov patrí slovinskej spisovateľke Suzane Tratnik, rozbíja všeobecne prijímaný pohľad domácej čitateľskej verejnosti na pojem slovanská literatúra, ktorý sa asociuje najmä s romantickými ideami všeslovanskej vzájomnosti a ruskou klasikou. To bolo azda aj cieľom garanta projektu – nadácie Fórum slovanských kultúr: predstaviť zaujímavé tituly posledných rokov písané v slovanských jazykoch, ale bez akéhokoľvek politického zámeru oživovať nacionalistické rezíduá devätnásteho storočia. Na iniciatívu napriek tomu padli podozrenia z novodobého panslavizmu – rozumej proruskej orientácie –, keďže jej vznik súvisí so samitom neokonzervatívnych prezidentov Georgea W. Busha a Vladimira Putina v Slovinsku.

18. marca 2014

Milenijski pícaro

V spomin Brandona Teene (1972 – 1993)

Že samo dejstvo, da je prva knjiga v mednarodni zbirki Sto slovanskih romanov na Slovaškem pripadla slovenski pisateljici Suzani Tratnik, razbija splošno sprejeto predstavo domače bralske javnosti, ki pojem slovanska literatura, povezuje predvsem z romantičnimi idejami vseslovanske vzajemnosti in rusko klasiko. Kar je bil najbrž tudi cilj poroka projekta – ustanove Forum slovanskih kultur – predstaviti zanimive naslove zadnjih let, pisane v slovanskih jezikih, vendar brez kakršnegakoli političnega interesa po oživljanju nacionalističnih prežitkov devetnajstega stoletja. Na pobudo je kljub temu padel sum novodobnega panslavizma – beri proruske usmerjenosti – z ozirom na sovpad njenega vznika in srečanja neokonzervativnih predsednikov Georgea W. Busha in Vladimirja Putina v Sloveniji.

16. marca 2014

Literárna ambulancia #15

Do Literárnej ambulancie mi poslala svoje texty štyridsaťjedenročná Ivana Cicková z Banskej Bystrice pôsobiaca v Rómskom literárnom klube.