19. marca 2012

Literárna ambulancia #3

Hovorí sa, do tretice všetko dobré. Bude to konečne platiť aj pre tretí príspevok v Literárnej ambulancii od pätnásťročnej Zuzany Bobovej z Martina? Mimochodom, napísala ho o čosi skôr, pred dvomi-tromi rokmi.