1. júla 2015

Slová porotcov (2015)

Zrkadlenia sa od väčšiny literárnych súťaží zameraných na začínajúcich autorov v princípe nelíšia. Aj tu sú porotcovia vlastne takí úchyláci, ktorí svoj voľný čas - v mojom prípade jeden piatkový večer - dobrovoľne trávia pri veršoch kruto znásilňujúcich papier. Na gór treba mať jednoducho žalúdok. Veď si len predstavte báseň, kde sa doslova stretnú postmoderna a zemiakový šalát. A potom to všetko zapijete džinom, pivom, vínom, whisky a ešte si pripálite cigaretu. No tomu už nepomôže ani endiaron.

12. marca 2015

Interview s Petrom F. ‘Riom Jílkom

Čo znamená byť zahraničným lektorom?

V prvom rade je to pocit zodpovednosti, pretože moju pozíciu definuje medzinárodná zmluva; som zamestnancom Univerzity v Záhrebe, ale aj Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Okrem primárnych pedagogických povinností mám na starosti i kultúrnu agendu v zmysle organizovania podujatí, ktoré propagujú Slovensko.

14. januára 2015

Chvála kreativite alebo Prečo sa nezúčastním referenda

Na rozdiel od jednobunkových organizmov – ako sú napríklad niektoré prvoky, alebo z tých komplikovanejších, za ktoré sa považujú, dajme tomu, parazitické pásomnice –, má drvivá väčšina živočíchov na tejto planéte tráviacu sústavu. Nemusia teda prijímať živiny difúziou, čo znamená celým povrchom tela, ale špeciálnym otvorom nazývaným ústa.

2. januára 2015

Fritézový fanatizmus

Slovné spojenie pastiersky list mi evokuje vyprážaný syr so šunkou, ktorý je v stravovacích zariadeniach po celom Slovensku často radený medzi vegetariánske jedlá. Obdobnou nezdravou zaslepenosťou zrejme trpia aj predstavitelia miestnej katolíckej a evanjelickej cirkvi, keď sa počas zimných sviatkov rozhodli podporiť referendum proti právam gejov a lesieb.