23. septembra 2013

Je masturbácia genocídou?

Na základe odhadov prišlo v nedeľu do Košíc podporiť záverečný deň Národného pochodu za život neuveriteľných takmer osemdesiattisíc ľudí. Hlavnému iniciátorovi Konferencii biskupov Slovenska sa podarilo zorganizovať akýsi antiprajd, na ktorom sa v mene všeobjímajúcej božej lásky oslavovala neúcta k pluralitnej občianskej spoločnosti.