14. januára 2011

„Kritika hneď neznamená niečo negatívne“

Okrem gestorov a nestranných čitateľov hodnotia texty talentovaných tvorcov aj ľudia z brandže. Spisovatelia, publicisti, recenzenti a literárni kritici. Jedným z nich je aj Peter F. 'Rius Jílek pôsobiaci na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy UK.