22. decembra 2010

Wroblewského Hamlet

Prvotina Davida Wroblewského ašpiruje na americkú klasiku. Prinavracia sa k vyrozprávaniu obyčajného príbehu. Je to však majstrovská kompozícia. Tradíciu cítiť v uchopení rurálneho spôsobu života. Dopĺňa ju i téma koexistencie človeka a zvieraťa. Ale román má pôdorys ešte klasickejší. Tragédia o Hamletovi, Princovi dánskom rámcuje plán konania postáv.

9. decembra 2010

Literárny kritik Peter F. 'Rius Jílek hodnotí poviedku Planéta snov

Prvá otázka, ktorá mi na napadla pri čítaní poviedky Planéta snov, sa týkala autorovho veku; typoval by som, že ide o nejakého chlapca, nie viac ako pätnásťročného, ale mám už zopár skúseností s tými, čo píšu a viem, že takýto text môže vyprodukovať aj dospelý človek. Recenzia zjavne nebude pozitívna.

8. decembra 2010

Kto sa stará

kockovaný svet mi vyhovuje
zrolované koberce
skúsená žena
alebo muž
niekde v tráve sa hlasno smeje
a vykrikuje holú pravdu
nepočúvam ju
nepočúvam ho
radšej sa prikryjem svojím tichom
a pretrpím tie svetlá
svietia stále
do očí
chcel by som sa neovládnuť
nechať sa oprieť o
musím prestať