29. júna 2013

Aňa Ostrihoňová: Kingovi som povedala, že sa bojím čítať jeho romány

Aňa Ostrihoňová študovala anglo-americkú a francúzsku filológiu a žurnalistiku na Univerzite Karlovej v Prahe a Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde získala aj doktorát z translatológie. Ako prekladateľka pracovala pre Európsku komisiu a Európsky parlament. Po návrate na Slovensko založila vydavateľstvo. Okrem toho publikuje eseje a recenzie pre denník Pravda, literárny časopis Romboid a iné periodiká, občas i pod pseudonymom, o ktorom vedia len zasvätení.