26. októbra 2009

Milo Suchomel Quartet: I Always Tell You...

Nedá sa namietať voči slovám Matúša Jakabčica, ktoré odzneli na jeho pravidelnom soirée v divadle Aréna; februárový krst cédečka formácie Milo Suchomel Quartet bol spolu s paralelným krstom cédečka Ľuboša Šrámka & East European Artsemble v slovenskom prostredí skutočnou džezovou udalosťou.