26. októbra 2009

Milo Suchomel Quartet: I Always Tell You...

Nedá sa namietať voči slovám Matúša Jakabčica, ktoré odzneli na jeho pravidelnom soirée v divadle Aréna; februárový krst cédečka formácie Milo Suchomel Quartet bol spolu s paralelným krstom cédečka Ľuboša Šrámka & East European Artsemble v slovenskom prostredí skutočnou džezovou udalosťou.

8. októbra 2009

Neil Gaiman. Záhrobná kniha

Originalita Neila Gaimana ani tak nespočíva v objavnosti nového, ako v schopnosti vyťažiť z už jestvujúceho; na jednej strane nadväzuje na tradíciu, inšpiruje sa ňou, na druhej ju zasa inovuje, revitalizuje. Tento autorský prístup sa mu darí dodržiavať aj v Záhrobnej kniherozprávkovom románe pre deti a mládež.