29. júna 2012

«Surové ryby ma veľmi nelákajú»

Hádam najdôležitejší rozhovor môjho života so mnou spravila dvadsiateho marca žiačka šiesteho ročníka jednej súkromnej základnej školy v Bratislave s vyučovacím jazykom anglickým, na ktorom som pôsobil tri mesiace, kým som nepodal výpoveď z principiálnych dôvodov, keďže sme sa s majiteľom tejto vzdelávacej inštitúcie - najslušnejšie povedané - nepohodli na otázke, čo znamená integrita učiteľa. Vzhľadom na to, že rozhovor už v ich študentskom časopise nevyjde, aspoň takouto cestou chcem uverejniť spomienku na zopár príjemných chvíľ strávených pri práci s najmladšou generáciou a oficiálne tak aj otváram tohtoročnú uhorkovú sezónu.

18. júna 2012

Literárna ambulancia #6

U dvadsaťšesťročného Stanislava Špana sa občasne prejavujú záchvaty v súčasnosti najrozšírenejšieho civilizačného škrabáctva - blogérie.

13. júna 2012

Svet médií v kocke

Slovník teórie médií A – Ž „programovo nadväzuje“ na Slovník literárnej teórie z roku 2006. Rovnako aj v ňom Peter Valček prináša terminologické fundamentum, ktoré postačuje na orientáciu v disciplínach zaoberajúcimi sa jeho nosnou témou. 

3. júna 2012

Toľká perfídnosť!

Po viacerých odpočúvacích kauzách, ktoré prehrmeli Slovenskom, najviac zarezonovala Gorila. Netreba však urážať tieto stredoafrické primáty ani literátsky zhodiť všetku vinu na Dánov, pretože niečo „je zhnité“ priamo v nás. Nezmení to žiadna nežná či drsná revolúcia, veď keby áno, román Petra Pišťánka z roku 1991 by bol iba vulgarizmom a nie doslova naplneným proroctvom. Ale so štatútom hriešnika národa sa mohol pochváliť už o poldruha storočia skôr Jonáš Záborský.