9. marca 2017

Prečo som podával výpoveď alebo Nočná mora zo slovenského školstva

Pre nezasvätených, skratka ÚJOP patrí inštitúcii, ktorej počiatky siahajú do šesťdesiatych rokov, kedy sa začal formovať intenzívny program výučby slovenčiny pre zahraničných záujemcov o vysokoškolské štúdium na Slovensku. Poznajú ju tisíce ľudí z celého sveta. Pôvodne samostatný ústav Univerzity Komenského sa ani nie tak dávno stal súčasťou jej nefakultnej zložky – Centra ďalšieho vzdelávania a v súčasnosti funguje už len ako nesvojprávny útvar pre jazykovú a odbornú prípravu. Aj udalosti predchádzajúce tejto systémovej zmene poukazovali na zásadnú krízu pomerov v organizácii, ale samotné spojenie dvoch nekompaktných zložiek vyrobilo iba ďalšie problémy, čo priamo súvisí s tragikomickým stavom panujúcim pod taktovkou aktuálneho vedenia.