28. mája 2014

Jílek o Šimekovi

Keby mal túto recenziu napísať niekto zo Slovenských národných novín, určite by mu prišlo na um, aby Vlada Šimeka ociachoval za Charlesa Bukowského spod Tatier. Každému, kto vie aspoň trochu čítať a spätne tomu porozumieť, je však jasné, že takéto prirovnanie skôr vypovedá o ašpiráciách miestnej literatúry než o jej reálnych schopnostiach zásadne osloviť svet. No kým v nakladateľstvách na Harvarde alebo Cambridgei nevyjdú nosné kritické štúdie nazývajúce Ernesta Hemingwaya americkým Pamírom, skromne sa vrátim k útlej knižočke s revizionistickým titulom Modlitba za Felvidék.

25. mája 2014

Slová porotcov (2014)

Zrkadlenia sú za mnou. Keby som mal stručne zosumarizovať literárne počiny druhého ročníka vo všeobecnosti, skopíroval by som svoj prológ z minulého zborníka. Mnoho začínajúcich autorov si ustavične spája potrebu vyjadriť ľúbostné pocity vo viazanom verši. A asi to tak zostane navždy - táto zromantizovaná predstava o poézii. Vediac o tejto grafomanskej poruche, rozhodli sme sa súťaž doplniť o tému so sociálne angažovanými motívmi, hoci textové výstupy sa taktiež niesli po povrchu. Napriek tomu, kvalita účastníkov predsa len o čosi stúpla.