14. januára 2015

Chvála kreativite alebo Prečo sa nezúčastním referenda

Na rozdiel od jednobunkových organizmov – ako sú napríklad niektoré prvoky, alebo z tých komplikovanejších, za ktoré sa považujú, dajme tomu, parazitické pásomnice –, má drvivá väčšina živočíchov na tejto planéte tráviacu sústavu. Nemusia teda prijímať živiny difúziou, čo znamená celým povrchom tela, ale špeciálnym otvorom nazývaným ústa.