11. júla 2012

Osem kritických pohľadov. Zo slovenských prozaických debutov roku 2011

Za pseudonymom Filip Kas sa skrýva autor románu Nemohúcnosť. Už obálka knihy s vyfučaným balónikom evokuje sexuálny podtón. Červená farba zároveň upozorňuje na naliehavosť otváranej problematiky. Hlavný hrdina má totiž erektilnú dysfunkciu. Tento typ mužsky orientovanej literatúry teda neexhibuje maskulinitu, ale otvára ešte na začiatku dvadsiateho prvého storočia dosť tabuizovanú tému, ktorá podľa odborníkov postihuje viac ako polovicu mužov po štyridsiatke. A Milan sa neúprosne blíži k tejto vekovej hranici s vyše decéniovým predstihom. Skľučujúca téma je však vyvážená humorným nadhľadom na ceste hľadania samého seba v súčasnom hektickom svete. I na formálnej stránke textu sa prejavuje istá kompozičná a štylistická vyváženosť, čo svedčí, že za tajným umeleckým menom sa zrejme skrýva osoba už pracujúca so slovom. Prezrádza ju tiež publicistická maniera.