28. júla 2012

Literárna ambulancia #7

A je to tu. V Literárnej ambulancii sa objavil románopisec. Inžinier Radoslav Valkovič má tridsaťšesť rokov a vo voľnom čase si rád zahrá šach.

11. júla 2012

Osem kritických pohľadov. Zo slovenských prozaických debutov roku 2011

Za pseudonymom Filip Kas sa skrýva autor románu Nemohúcnosť. Už obálka knihy s vyfučaným balónikom evokuje sexuálny podtón. Červená farba zároveň upozorňuje na naliehavosť otváranej problematiky. Hlavný hrdina má totiž erektilnú dysfunkciu. Tento typ mužsky orientovanej literatúry teda neexhibuje maskulinitu, ale otvára ešte na začiatku dvadsiateho prvého storočia dosť tabuizovanú tému, ktorá podľa odborníkov postihuje viac ako polovicu mužov po štyridsiatke. A Milan sa neúprosne blíži k tejto vekovej hranici s vyše decéniovým predstihom. Skľučujúca téma je však vyvážená humorným nadhľadom na ceste hľadania samého seba v súčasnom hektickom svete. I na formálnej stránke textu sa prejavuje istá kompozičná a štylistická vyváženosť, čo svedčí, že za tajným umeleckým menom sa zrejme skrýva osoba už pracujúca so slovom. Prezrádza ju tiež publicistická maniera.

8. júla 2012

Khalid Biltagi: Slováci sú iní


Khalid Biltagi (1965) je filológ a translatológ, špecializuje sa na bohemistiku a slovakistiku, pôsobí tiež na Univerzite Ain Šams v Káhire. Angažuje sa i v politike ako člen Egyptskej sociálnodemokratickej strany zelených. Do arabčiny preložil niekoľko významných diel českej a slovenskej literatúry.

2. júla 2012

Mytopoetologický koncept románu J. C. Hronského Svet na Trasovisku

Hoci sa jedna z esejí Pavla Števčeka (1932 - 2003) venuje J. C. Hronskému (1896 - 1960) cez prizmu autorstva rozprávkového žánru, jej názov Odklínanie Hronského (1983) evokuje aj inú - politickú dimenziu, ktorá sa do nej implicitne premieta v podobe ironickej vý­čitky: „Akoby dozreté čre­nové chrupy dnešných literárnych historikov boli hriešne pozabú­dali, na čom sa to kedysi dávno ostrili ich mliečne čitateľské zúbky.“