31. októbra 2005

Zopár slov k poviedke Jany Dorčákovej Bezstarostne a veselo

Bezstarostne a veselo“ môžem Jane Dorčákovej oznámiť, že jej poviedka nemá ani hlavu, ani pätu. Autorke sa podarilo kompozične a štylisticky minúť väčšiu časť textu, nehovoriac o samotnej myšlienke, ktorá - v snahe pôsobiť hĺbavo - skĺza do naivného, priam infantilného pseudofilozofovania: „Cítiš sa byť ezoterická.“ A keď to už rozprávačke ‚nadkrave‘ Emílii XY potvrdil aj hlavný dedinský astrológ Michal, jednoducho k tomu niet čo dodať.

Poviedka sa dá z akéhokoľvek aspektu vnímať ako jedno veľké fiasko. Nekoordinovaný a nekorigovaný prístup autorky vypovedá o veľmi malej miere kreativity či talentu. Výstavbu textu možno totiž prirovnať k stabilite domčeka z karát, nech sa preto Dorčáková nečuduje, že si každý z chuti fúkne. No a taktiež radím pozrieť si v nejakom literárnoteoretickom slovníku pojmy makro- a mikrokompozícia, pretože tam vidím najväčší kameň úrazu. Teda kamene úrazov. Veľa kameňov, veľa úrazov.

Dnes si azda každý myslí, že vie písať. A nebodaj ešte postmoderne. Napchať primitívnu sujetovú látku prečudesnými alúziami na Alfa, archanjela Gabriela či Franza Kafku svedčí skôr o autorkiných limitoch, ako o jej literárnej, respektíve mimoliterárnej nehatanosti. Slovami ďalšej rozprávačky: „Akože hotová katastrófa.“

Najväčším šokom pre čitateľa však môže byť viac než polovicu poviedky zaberajúci astrologický profil hrdinky Emílie XY: „Ascendent v Blížencoch spôsobuje, že k životu pristupuješ v duchu bádania. Veľmi rada vytváraš spojenia medzi jednou a druhou vecou, ani nemusíš mať pocit, že chápeš, kam to všetko smeruje. (...) Môže sa prejaviť záujem o okultné a tajomné stránky života. V zamestnaní sa prejavuješ dobrými nápadmi, ale môže sa stať, že na ich realizáciu ti chýbajú odborné znalosti.

Žeby na tej bludárskej pavede predsa len niečo bolo? Bez ohľadu na odpoveď, paradoxom zostáva, že práve astrologická digresia sa dá v celom texte ‚oceniť‘ najviac. Autorka by mala naozaj pouvažovať nad svojím pôsobením v umení a skúsiť to radšej niekde inde, napríklad písaním horoskopov do časopisu Bosorka.

Vyšlo v Lete.

Zdroj | Jílek, Peter F. 'Rius: Zopár slov k poviedke Jany Dorčákovej Bezstarostne a veselo. In Let, roč. 1, 2005, č. 7, s. 27 - 28.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára