16. marca 2006

Modrý, modrá, modré...

... nebolo to dobré. Aj takto sa dá ohodnotiť zbierka básní Jána Sabola Láska na modro, ktorú publikovalo prešovské Vydavateľstvo Michala Vaška. Nezostaneme – pravdaže – len pri takomto prostoduchom stanovisku, poďme sa teda pozrieť „do básne, v ktorej veršov niet, / len čierne diery, / vzdialený rytmus kastaniet“ (s. 30).

Koncepcia autora je jasná – tridsaťdeväť pocitových básní sa viac-menej prihovára čitateľovi na modro, onou náladou obsiahnutou v „starých strunách“ (s. 17): jednofarebná asociácia melanchólie a nostalgie, „clivý mol“ (tamže) a – samozrejme – tematicko-motivické uchopenie lásky, času, s dávkou spirituálnosti. Na jednej strane kontinuita tradície, ba až tradicionalizmu, na druhej zasa aktualizovanie a revitalizovanie, posun do poetickej inosti. I takto sa nesie – vo vážnosti – časť Sabolových básní; delikátne povyberané slová a obrazy, sonetová forma a potom „lárom-fárom, / ako cesnak s marcipánom“ (s. 45)

Ten prudký zlom, kde sa jemné komponovanie mení na hru s textom – podotýkame, nie veľmi šťastnú –, kladie niektoré básne na úroveň banálnych či triviálnych veršovačiek, ktoré nielenže narúšajú celkovú kohéznosť zbierky, ale i výpovedná platnosť je hodná škôlkarského „bim-bam-bom“ (s. 44) a „cupi-lupi“ (s. 45) temperamentu. Čo bolo básnikovým zámerom? Azda hľadať „detstvo v ozvene“ (s. 14), no jednako je tento „kalambúr“ (s. 13) akosi nevydarený, „rýmu / dochádza dych“ (s. 40), zlieva sa ľudovosť a plastickosť, detstvo a intelektuálnosť do útvaru nie nevhodného, prinajmenšom čudného, zrak a sluch režúceho niečoho: „Pro-polis je skvostné slovo, / hlavné mesto včelína.“ (s. 25).

Keby sa niesla zbierka aspoň v štýle svojich prvých siedmich básní, kde ešte autor citlivo vníma jednotlivé prvky a vrstvy textu, „letokruh clivôt“ (s. 12) a „bachovský večný akord“ (s. 11) by korešpondoval s pravdepodobne pôvodným autorským zámerom tradične-netradične vypovedať o nadčasových látkach: „Ty problém nový, problém prastarý.“ (s. 7). Už pri básňach Domaňová a Materinská reč sa poetika rozlaďuje, naivizuje a odpoveď na otázku lyrického subjektu – „Úsmev, či úškľabok máš na tvári?“ (s. 7) – nech si autor domyslí sám.

Drevený koník / detských hier“ (s. 30) sa míňa estetickému zážitku a dokonca uráža čitateľskú duchaplnosť. Za všetko báseň Rašenie: „V labyrinte hliny / svieti zrnko, zlatý lampášik, / múdrosť oziminy / hľadá chodbu, ktorou vyraší, // vyvolaný žiačik, / nechá svoju pečať v korienku, / o koncertoch vtáčích / vyšle správu naspäť, pod stienku // odvrátenej kôry. / Do zelene dúchne brieždenie, / nový ohník stvorí. // Aj cit hľadá v hline znamenie: / Si môj koreň, ktorý / zapustil už vo mne korene.“ (s. 47).

Útla knižočka Sabolova a ilustrácie Jána Bartka síce vyvolávajú prvotnú úctu k poézii, k umeniu, no dávať na prvý dojem sa nevypláca. Láska na modro presviedča, že na báseň, skutočné umenie treba čosi naviac – žiaľ –, v tejto zbierke sa to nájsť nedá.

[Sabol, Ján (2005). Láska na modro. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška. 48 s. ISBN 80-7165507-4]

Vyšlo v Lete.

Pôvodný odkaz | Jílek, Peter F. 'Rius:  Modrý, modrá, modré... In LetISSN 1336-6904, 2006, roč. 2, č. 12, s. 199-201.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára