20. októbra 2010

Hororová konferencia


20. mája sa v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave konala medzinárodná konferencia pod názvom Strach a hrôza s podtitulom Podoby hororového žánru.


V prvom bloku odzneli aj príspevky literárnych vedcov Miloša Ferka (Matica slovenská) a Antonína K. Kudláča (Akademie věd České republiky), ktoré priblížili súčasnú situáciu hororu doma a u našich západných susedov. Obaja dospeli k nie príliš pozitívnym záverom; boli kritickí nielen k tomu, že autorov tohto žánru ani poriadne nemáme, ale i k samotnej kvalite tých jestvujúcich.

Takmer dvadsať príspevkov sa venovalo rôznej problematike; niektoré boli skôr teoretické a filozofické, iné interpretačné a historické. Účastníci konferencie vlastne dospeli k záveru, že horor ako žáner v slovenskej literatúre ani neexistuje, je priveľmi okrajový a skôr sa objavuje v podobe určitej tendencie. Lenže túto tendenciu hľadali u takzvaných serióznych autorov a akosi pozabudli na to, že ide hlavne o žáner populárny a v úvodzovkách neseriózny, teda určený na relax a zábavu.

Publikované v:
- Fantázia,

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára