9. decembra 2010

Literárny kritik Peter F. 'Rius Jílek hodnotí poviedku Planéta snov

Prvá otázka, ktorá mi na napadla pri čítaní poviedky Planéta snov, sa týkala autorovho veku; typoval by som, že ide o nejakého chlapca, nie viac ako pätnásťročného, ale mám už zopár skúseností s tými, čo píšu a viem, že takýto text môže vyprodukovať aj dospelý človek. Recenzia zjavne nebude pozitívna.

Zdroj: benkovatimes.wordpress.com
Keď si vezmem iba tému poviedky –  neznáma planéta a manipulácia mysle kozmonautov –, tak sa nedá nespomenúť si na Solaris, skvelý román legendárneho Stanisława Lema zo začiatku šesťdesiatych rokov. A potom nespočetné množstvo podobných príbehov rôznej kvality nielen v literatúre, i vo filmovom spracovaní. Róbert Harmata sa však rozhodol, že do vedeckej fantastiky prispeje vlastnou verziou tejto témy.

Ibaže jeho písanie ma obrovské množstvo nedostatkov, ktoré sa týkajú kompozično-štylistických zručností v najširšom chápaní. Tým chcem len povedať, že autor písať nevie, nedosahuje totiž ani minimálne kritéria na to, aby som mohol prižmúriť aspoň jedno oko. Veď tu dochádza k totálnemu nezvládnutiu digresívneho rozprávania (vybočenie z hlavnej dejovej línie) a psychologizácie. O formálnej stránke nehovoriac, to je už necitlivé diletantstvo.

Otázka Harmatovho veku mi stále láme hlavu. Ak je to teda tínedžer, odporúčam mu, aby ho moje slová nerozladili, no ak sa rozhodne pre spisovateľskú dráhu, bude sa musieť poriadne zapotiť, aby prenikol do štruktúry textu. K tomu mu môže pomôcť napríklad čítanie takých velikánov ako spomenutý Lem. V prípade, že si tento sen chce splniť už plnoletý a svojprávny občan, nech píše ďalej, ak ide o koníček, ale... vidím to biedne. Takéto nezrelé písanie sa už po puberte ospravedlniť nedá.

Vyšlo na Mám talent.

Pôvodný zdroj | Jílek, Peter F. 'Rius: Literárny kritik Peter F. 'Rius Jílek hodnotí poviedku Planéta snov. In Mám talent [online]. 9. 12 2010 [2013-03-27] Dostupné na internete: <http://www.mamtalent.sk/literarny-kritik-peter-f-%E2%80%98rius-jilek-hodnoti-poviedku-planete-snov.phtmlliterarny-kritik-peter-f-%E2%80%98rius-jilek-hodnoti-poviedku-planete-snov.phtml?program=1&ma__0__id_b=5374&ma__0__id_kp=17590>.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára