1. januára 2013

Ankety a anotácie

  • 2023
Pre: Denník N

Otázka: Ktorá kniha vás tento rok najviac oslovila?

Cez francúzsky preklad som mal možnosť dostať sa k románu pre mládež pod pôvodným názvom Nebel im August (Hmla v auguste) z roku 2008 od nemeckého autora Roberta Domesa. Kniha, žiaľ, doteraz nevyšla nielenže v slovenčine, prípadne v češtine – napriek úspechu v germanofónnych krajinách a ich geografickej či kultúrnej blízkosti –, ale dokonca ani v angličtine. Dostupná je ešte v portugalčine, taliančine a vo flámskej holandčine. Touto cestou tak na ňu hádam upozorním uvedomelé nakladateľstvo, ktoré by ju vedelo ponúknuť domácemu čitateľstvu, neovládajúcemu uvedené cudzie jazyky.

Príbeh románu, založený na skutočných udalostiach, sa sústreďuje na tragické osudy chlapca Ernsta Lossu, ktorý sa pre svoj pôvod v jenišskej komunite, žijúcej kočovným spôsobom, stal v časoch druhej svetovej vojny priľahkým terčom nacistickej propagandy a perzekúcie. Zvrhlosť režimu, inštitucionálne vykonávajúceho nútené eutanázie na bezbranných deťoch, je hrozivým mementom toho, kam môže dospieť ľudská spoločnosť hovejúca si v ľahostajnosti, egoizme a pokrytectve.

Práve takéto texty by mali figurovať na zozname odporúčanej – ak nie povinnej – lektúry na vyššom stupni, respektíve v poslednom cykle základných škôl. Prostredníctvom profesionálne vedenej diskusie v kontextovom prepojení predmetov literatúry, dejepisu, etiky a občianskej náuky totiž disponujú potenciálom vychovávať už generáciu na počiatku dospievania k tolerancii a rešpektu voči rôznorodosti, aby sa raz obludnosti histórie nemuseli opakovať. Zároveň ju učia kriticky uvažovať nad nebezpečenstvom populistických stratégií alebo extrémistických ideológií v politickej praxi, ktoré pogromom a genocídam otvárajú dvere. 

Próza bola, mimochodom, adaptovaná i do filmovej podoby v réžii Kaia Wessela, mala premiéru v roku 2016 a získala viacero ocenení. Snímka je v súčasnosti vyhľadateľná v niektorých streamovacích službách a online videopožičovniach.

Pôvodný zdroj | Ktorá kniha vás tento rok najviac oslovila?. In N magazín. ISSN 2453-9597, 2022, roč. 8, č. 12, s. 36.

  • 2022

Pre: Denník N 

Otázka: Ktorá kniha vás tento rok najviac oslovila?

Je nesmierne dôležité, že už aj na Slovensku sa dá siahnuť po autorkách a autoroch reflektujúcich hriechy svojej krajiny. Udalosť z roku 2022, keď chladnokrvný terorista zastrelil pred podnikom Tepláreň v Bratislave dve osoby pre ich rodovo-sexuálnu identitu, je len jednou z ukážok, čo môže vzniknúť z ideologického kokteilu hlúposti a nenávisti. Avšak takýto akt násilia nebol v domácich dejinách ojedinelý. V hlavnom meste na Tyršovom nábreží síce vyrástol Pamätník obetiam extrémizmu ako reakcia na smrť Daniela Tupého, ktorého ešte v roku 2005 dobodala tlupa neonacistov, pretože na nich pôsobil subkultúrne, ale... Kto si dnes spomenie na Mária Gorala, chlapca upáleného v roku 1995 výrastkami z hnutia skinheads v Žiari nad Hronom?! A dôvod tejto vraždy? Jednoducho bol Róm – najľahšia obeť predsudkov slovenskej väčšiny. Marek Vadas v prozaickej knihe Šesť cudzincov upozorňuje na súvislosť medzi aktuálnym dianím a minulosťou a na podklade dávno zabudnutého pobedimského lynču proti rómskemu obyvateľstvu z roku 1928 kontempluje nad genocídnym zlom bežných ľudí, stratou pamäti celého národa a nastavuje pomerne jasné zrkadlo vlastnej spoločnosti, akosi stále tlejúcej nevraživosťou voči takzvaným iným, nepoučenej ani hanobnou účasťou na holokauste počas druhej svetovej vojny.

Pôvodný zdroj | Ktorá kniha vás tento rok najviac oslovila?. In N Magazín. ISSN 2453-9597, 2022, roč. 7, č. 12, s. ?.

  • 2021

Pre: Denník N

Otázka: Ktorá kniha vás tento rok najviac zaujala?

Minimalistický debut Nicol Hochholzerovej pod názvom Táto izba sa nedá zjesť otvára tému groomingu, ktorá sa niekomu môže zdať kontroverznou, ak sa o nej hovorí na verejnosti, čo často súvisí aj s jej bulvarizáciou. Pravdou však je, že vo svojej podstate ide o fenomén spoločensky viac-menej tabuizovaný a len v druhej dekáde dvadsiateho prvého storočia získava širšiu a najmä serióznejšiu pozornosť. No nie veľmi na Slovensku, kde ani kauza populistického predsedu parlamentu Borisa Kollára ohľadne nevhodnej konverzácie na internete s maloletým dievčaťom zásadne neotriasla jeho konzervatívnou voličskou základňou. Za dôkaz takejto ignorancie okolia možno považovať i hlavnú postavu uvedenej prózy – učiteľa päťdesiatnika, postupne prehlbujúceho svoj vzťah k dvanásťročnej žiačke do intímnejších polôh. Dej ale vedie už dospelá rozprávačka, ktorá retrospektívne, cez útržkovité spomienky dochádza k uvedomeniu, ako pôvodne prežívaná veľká láska bola skôr manipulatívnou hrou unudeného heterosexuála, zneužívajúceho vekom, rodom a povolaním podmienenú prevahu nad nedoformovaným človekom. Autorka sa navyše vyhýba priamočiarej politizácii v angažovanom duchu hnutia Me Too a vôbec neprepadáva takzvanému honu na čarodejnice, teda morálnej hystérii konkretizovanej v iracionálnej fóbii z pedohebefilnej orientácie. Azda preto napísala umelecky zrelý text hodný laického aj odborného čitateľského záujmu.

Pôvodný zdroj | Ktorá kniha vás tento rok najviac zaujala?. In N Magazín. ISSN 2453-9597, 2021, roč. 6, č. 12, s. 35.

  • 2021

Pre: Denník N

Otázka: Aká by bola slovenská literatúra bez Kolomana Kertézsa Bagalu?

S určitosťou by bola – aj bez vydavateľskej značky KK Bagala. Väčšina jeho autoriek a autorov by si skôr či neskôr našla cestu, ako publikovať a dostať sa do povedomia čitateľskej verejnosti a kritickej, prípadne vedeckej obce. Rovnako by existovali iné debutantské súťaže zamerané na poéziu a prózu. No to, čo vniesol Kali do slovenského literárneho prostredia, sú jeho osobnosť a zanietenie. Treba však dodať, že často i tvrdohlavosť. Práve vďaka nej už tridsať rokov nové talenty objavuje a o tie etablované sa neustále stará, nehľadiac na stav vlastného bankového účtu alebo zdravia. Mal som s ním možnosť viac ráz spolupracovať, a napriek tomu, že je vo svete kníh žijúcou legendou, zostáva naďalej skromným a úprimným vorkoholikom.

  • 2020

Pre: Pravda

Otázka: Čím ma oslovili knihy za rok 2020 v kategóriách domáca slovenská tvorba a preklad do slovenčiny?

Barbora Hrínová prináša vo svojom poviedkovom debute Jednorožce večnú tému osamelosti, konkretizovanú v prežívaní človeka na začiatku dvadsiateho prvého storočia. Neuchopuje ju však ťažkopádne a dramaticky, ale presne naopak – s ľahkosťou a nadsádzkou. Autorka sa v ôsmich krátkych prózach zameriava na bežné ľúbostné a partnerské komplikácie či nedorozumenia, v ktorých scivilňuje aj osoby s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu. Nepriamo tým zdôrazňuje, že bez ohľadu na ideové a iné bariéry túžia všetci ľudia v princípe po tom istom – po láske a porozumení.

Špecifická povaha Milana Kunderu dlhodobo bránila, aby sa jeho knihy – pôvodne napísané vo francúzštine – prekladali do jeho rodnej češtiny. O to viac je potom udalosťou, ak román Sviatok bezvýznamnosti vychádza priamo v slovenčine, s odobrením samotného autora. Je zrejmé, že táto próza nie je len jalovým filozofovaním o móde odhaleného dievčenského pupka na verejnosti, ale humorným pokusom o civilizačnú úvahu nad omfaloskepsou, teda ľudskou obsesiou sebou samým, zo svojej podstaty ničotnou a smiešnou.

Pôvodný zdroj | Jílek, Peter F. 'Rius (2020). Slovenské knihy roka 2012. In iLiteratura [online]. 2013-01-01 [cit. 2023-05-23]. ISSN 1214-309X. Dostupné na: <...>.


  • 2020

Pre: Denník N

Otázka: Ktorá kniha vás tento rok najviac oslovila?

Barbora Hrínová prináša vo svojom poviedkovom debute Jednorožce večnú tému osamelosti, konkretizovanú v prežívaní človeka na začiatku dvadsiateho prvého storočia. Neuchopuje ju však ťažkopádne a dramaticky, ale presne naopak – s ľahkosťou a nadsádzkou. Autorka sa v ôsmich krátkych prózach zameriava na bežné ľúbostné a partnerské komplikácie či nedorozumenia, v ktorých scivilňuje aj osoby s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu. Nepriamo tým zdôrazňuje, že bez ohľadu na ideové a iné bariéry túžia všetci ľudia v princípe po tom istom – po láske a porozumení.

  • 2013

Pre: iLiteratura

Otázka: Akú pôvodnú knihu, ktorá vyšla v roku 2012, by ste odporučili čitateľom?

Rozhovor Jany Juráňovej s Agnešou Kalinovou, ktoré vydalo pod názvom Mojich 7 životov Záujmové združenie žien Aspekt, je vynikajúcim príspevkom k pochopeniu nielen slovenskej histórie v pohnutých časoch dvadsiateho storočia – z pohľadu človeka preživšieho na vlastnej koži dôsledky toho, keď humanita zmení svoju tvár na beštiálnu grimasu.

Pôvodný zdroj | Jílek, Peter F. 'Rius (2013). Slovenské knihy roka 2012. In iLiteratura [online]. 2013-01-01 [cit. 2023-05-23]. ISSN 1214-309X. Dostupné na: <https://www.iliteratura.cz/clanek/31041-slovenske-knihy-roka-2012>.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára