1. januára 2013

Ankety a anotácie

  • 2022

Pre: Denník N 

Otázka: Ktorá kniha vás tento rok najviac oslovila?

Je nesmierne dôležité, že už aj na Slovensku sa dá siahnuť po autorkách a autoroch reflektujúcich hriechy svojej krajiny. Udalosť z roku 2022, keď chladnokrvný terorista zastrelil pred podnikom Tepláreň v Bratislave dve osoby pre ich rodovo-sexuálnu identitu, je len jednou z ukážok, čo môže vzniknúť z ideologického kokteilu hlúposti a nenávisti. Avšak takýto akt násilia nebol v domácich dejinách ojedinelý. V hlavnom meste na Tyršovom nábreží síce vyrástol Pamätník obetiam extrémizmu ako reakcia na smrť Daniela Tupého, ktorého ešte v roku 2005 dobodala tlupa neonacistov, pretože na nich pôsobil subkultúrne, ale... Kto si dnes spomenie na Mária Gorala, chlapca upáleného v roku 1995 výrastkami z hnutia skinheads v Žiari nad Hronom?! A dôvod tejto vraždy? Jednoducho bol Róm – najľahšia obeť predsudkov slovenskej väčšiny. Marek Vadas v prozaickej knihe Šesť cudzincov upozorňuje na súvislosť medzi aktuálnym dianím a minulosťou a na podklade dávno zabudnutého pobedimského lynču proti rómskemu obyvateľstvu z roku 1928 kontempluje nad genocídnym zlom bežných ľudí, stratou pamäti celého národa a nastavuje pomerne jasné zrkadlo vlastnej spoločnosti, akosi stále tlejúcej nevraživosťou voči takzvaným iným, nepoučenej ani hanobnou účasťou na holokauste počas druhej svetovej vojny.

Pôvodný zdroj | Ktorá kniha vás tento rok najviac oslovila?. In N Magazín. ISSN 2453-9597, 2022, roč. 7, č. 12, s. ?.

  • 2021

Pre: Denník N

Otázka: Ktorá kniha vás tento rok najviac zaujala?

Minimalistický debut Nicol Hochholzerovej pod názvom Táto izba sa nedá zjesť otvára tému groomingu, ktorá sa niekomu môže zdať kontroverznou, ak sa o nej hovorí na verejnosti, čo často súvisí aj s jej bulvarizáciou. Pravdou však je, že vo svojej podstate ide o fenomén spoločensky viac-menej tabuizovaný a len v druhej dekáde dvadsiateho prvého storočia získava širšiu a najmä serióznejšiu pozornosť. No nie veľmi na Slovensku, kde ani kauza populistického predsedu parlamentu Borisa Kollára ohľadne nevhodnej konverzácie na internete s maloletým dievčaťom zásadne neotriasla jeho konzervatívnou voličskou základňou. Za dôkaz takejto ignorancie okolia možno považovať i hlavnú postavu uvedenej prózy – učiteľa päťdesiatnika, postupne prehlbujúceho svoj vzťah k dvanásťročnej žiačke do intímnejších polôh. Dej ale vedie už dospelá rozprávačka, ktorá retrospektívne, cez útržkovité spomienky dochádza k uvedomeniu, ako pôvodne prežívaná veľká láska bola skôr manipulatívnou hrou unudeného heterosexuála, zneužívajúceho vekom, rodom a povolaním podmienenú prevahu nad nedoformovaným človekom. Autorka sa navyše vyhýba priamočiarej politizácii v angažovanom duchu hnutia Me Too a vôbec neprepadáva takzvanému honu na čarodejnice, teda morálnej hystérii konkretizovanej v iracionálnej fóbii z pedohebefilnej orientácie. Azda preto napísala umelecky zrelý text hodný laického aj odborného čitateľského záujmu.

Pôvodný zdroj | Ktorá kniha vás tento rok najviac zaujala?. In N Magazín. ISSN 2453-9597, 2021, roč. 6, č. 12, s. 35.

  • 2021

Pre: Denník N

Otázka: Aká by bola slovenská literatúra bez Kolomana Kertézsa Bagalu?

S určitosťou by bola – aj bez vydavateľskej značky KK Bagala. Väčšina jeho autoriek a autorov by si skôr či neskôr našla cestu, ako publikovať a dostať sa do povedomia čitateľskej verejnosti a kritickej, prípadne vedeckej obce. Rovnako by existovali iné debutantské súťaže zamerané na poéziu a prózu. No to, čo vniesol Kali do slovenského literárneho prostredia, sú jeho osobnosť a zanietenie. Treba však dodať, že často i tvrdohlavosť. Práve vďaka nej už tridsať rokov nové talenty objavuje a o tie etablované sa neustále stará, nehľadiac na stav vlastného bankového účtu alebo zdravia. Mal som s ním možnosť viac ráz spolupracovať, a napriek tomu, že je vo svete kníh žijúcou legendou, zostáva naďalej skromným a úprimným vorkoholikom.

  • 2020

Pre: Pravda

Otázka: Čím ma oslovili knihy za rok 2020 v kategóriách domáca slovenská tvorba a preklad do slovenčiny?

Barbora Hrínová prináša vo svojom poviedkovom debute Jednorožce večnú tému osamelosti, konkretizovanú v prežívaní človeka na začiatku dvadsiateho prvého storočia. Neuchopuje ju však ťažkopádne a dramaticky, ale presne naopak – s ľahkosťou a nadsádzkou. Autorka sa v ôsmich krátkych prózach zameriava na bežné ľúbostné a partnerské komplikácie či nedorozumenia, v ktorých scivilňuje aj osoby s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu. Nepriamo tým zdôrazňuje, že bez ohľadu na ideové a iné bariéry túžia všetci ľudia v princípe po tom istom – po láske a porozumení.

Špecifická povaha Milana Kunderu dlhodobo bránila, aby sa jeho knihy – pôvodne napísané vo francúzštine – prekladali do jeho rodnej češtiny. O to viac je potom udalosťou, ak román Sviatok bezvýznamnosti vychádza priamo v slovenčine, s odobrením samotného autora. Je zrejmé, že táto próza nie je len jalovým filozofovaním o móde odhaleného dievčenského pupka na verejnosti, ale humorným pokusom o civilizačnú úvahu nad omfaloskepsou, teda ľudskou obsesiou sebou samým, zo svojej podstaty ničotnou a smiešnou.

Pôvodný zdroj | Jílek, Peter F. 'Rius (2020). Slovenské knihy roka 2012. In iLiteratura [online]. 2013-01-01 [cit. 2023-05-23]. ISSN 1214-309X. Dostupné na: <...>.


  • 2020

Pre: Denník N

Otázka: Ktorá kniha vás tento rok najviac oslovila?

Barbora Hrínová prináša vo svojom poviedkovom debute Jednorožce večnú tému osamelosti, konkretizovanú v prežívaní človeka na začiatku dvadsiateho prvého storočia. Neuchopuje ju však ťažkopádne a dramaticky, ale presne naopak – s ľahkosťou a nadsádzkou. Autorka sa v ôsmich krátkych prózach zameriava na bežné ľúbostné a partnerské komplikácie či nedorozumenia, v ktorých scivilňuje aj osoby s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu. Nepriamo tým zdôrazňuje, že bez ohľadu na ideové a iné bariéry túžia všetci ľudia v princípe po tom istom – po láske a porozumení.

  • 2013

Pre: iLiteratura

Otázka: Akú pôvodnú knihu, ktorá vyšla v roku 2012, by ste odporučili čitateľom?

Rozhovor Jany Juráňovej s Agnešou Kalinovou, ktoré vydalo pod názvom Mojich 7 životov Záujmové združenie žien Aspekt, je vynikajúcim príspevkom k pochopeniu nielen slovenskej histórie v pohnutých časoch dvadsiateho storočia – z pohľadu človeka preživšieho na vlastnej koži dôsledky toho, keď humanita zmení svoju tvár na beštiálnu grimasu.

Pôvodný zdroj | Jílek, Peter F. 'Rius (2013). Slovenské knihy roka 2012. In iLiteratura [online]. 2013-01-01 [cit. 2023-05-23]. ISSN 1214-309X. Dostupné na: <https://www.iliteratura.cz/clanek/31041-slovenske-knihy-roka-2012>.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára