17. decembra 2013

Vitalizmus

Lebo sa blížia zimné sviatky, rozhodol som sa, že sa nedotknem pisateľských zručností žiadneho autora, ktorý poslal svoje dielko do súťaže o najlepšiu vitalistickú poviedku vyhlásenú webovým portálom Mám talent, kde som porotcoval.

Určite si však všetci prispievatelia položili otázku, čo vlastne ten vitalizmus je. Ak si dobre spomínam, jeho počiatky by sa dali nájsť už kdesi v starovekom Egypte, milétskej škole, pri Platónovi, ale až Aristoteles rozvinul učenie entelechiu o tom, že iba živé bytosti majú v sebe pohyb vedúci k určitému cieľu, nazvime ho ontologickou dokonalosťou. Napríklad taká húsenica sa zmení na motýľa alebo človek vyrastie v helénskom duchu do dobrého občana.

O pár storočí neskôr tieto myšlienky začali prenikať do humanistickej vedy, ktorá sa tiež snažila vysvetliť, akým mechanizmom sa udržiava podstata života. Aj preto sa dnes v medicíne používa spojenie vitálne funkcie. Chemici si dokonca mysleli, že organické zlúčeniny nie je možné vytvoriť laboratórne, čo napokon vyvrátila Wöhlerova syntéza v roku 1828, keď prvýkrát svetlo sveta uzrela močovina zo skúmavky.

Termín elán vital, teda energia, ktorá je dôvodom existencie vôbec, začal používať i Henri Bergson. Podľa neho sa jestvovanie nedá zredukovať len na biológiu, tvrdil, že je za tým viac metafyzického. Iste, bol poplatný dobe, kritizoval racionalizmus a vystupoval proti Darwinovej evolučnej teórii. No v princípe sa snažil vysvetliť život ako preciťovaný fenomén. Keďže svoje úvahy tvoril v čase moderny, krízy rozumu, inšpiroval mnohých literátov, a tak sa dostali tieto trošku okresané podnety aj do tvorby Jána Smreka. Ten transformoval prastaré ideály optimizmu, lásky, krásy, pocitu šťastia z bežných vecí do avantgardných veršíkov.

Povedal by som, že je čas na neovitalizmus. Nemyslím tým teraz naivné škrabáctvo, ale na schopnosť reflektovať celú spoločnosť strácajúcu onú silu, životaschopnosť, ktorá by sa dokázala postaviť proti intolerancii, závisti a násiliu v medziľudských vzťahoch. Umenie by predsa malo pretvárať, dodávať pochopenie, meniť k lepšiemu.

Vyšlo na Mám talent.

Zdroj | Jílek, Peter F. 'Rius: Vitalizmus. In Mám talent [online]. 17. 12. 2013. [2018-04-02]. Dostupné na: <http://www.mamtalent.sk/peter-f-%C2%B4rius-jilek-vitalizmus.phtmlpeter-f-%C2%B4rius-jilek-vitalizmus.phtml?program=1&ma__0__id_b=16935&ma__0__id_kp=59862>.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára