15. februára 2012

Literárna ambulancia #2

Druhý príspevok do Literárnej ambulancie je síce veľmi krátky, ale o to viac exotický. Tridsaťročný Johan Petur Dam pochádza z Faerských ostrovov a v Bratislave študoval slovenský jazyk a literatúru.

Literárna správa/nález

Obj.: Pýtal si sa ma, do akej miery možno brať tvoju mikrobáseň vážne.

Dg.: Odpoviem ti rovno, nemá žiadnu hodnotu. Jediné, čo vo mne vyvoláva, je hrozivá spomienka na bratislavskú hromadnú dopravu v zimnom období. Druhému veršu ani nerozumiem, pretože si v ňom použil zlý pád. Navyše prvý a tretí je priveľmi patetický - akýkoľvek text, kde sa budú nachádzať slová typu mŕtvy, neznámy, tmavý si o to koleduje - a tak isto na mňa pôsobí aj spojenie „vŕba života“.

Th.: Keby si azda zostal v civilnejšej rovine, bez zbytočného používania dlhých likvíd a symbolických odkazov na monumentálnu priepasť, mohla by sa ti podariť jednoduchá, ale autentická impresia. Chválim však, že sa pokúšaš tvoriť v cudzom jazyku, ide o pomerne náročnú vec a tvojou výhodou bol i akademický kontakt so slovenskou literatúrou. Skús nabudúce voliť menej teatrálny tón a pocity vyjadruj lexikou, ktorá ti je bližšia a prirodzenejšia.

***

(Bez názvu)

Mŕtve, kĺzavé ulice
Nacestované dlhých, kĺzavých autobusov
Smerujúce do neznámych, tmavých hĺbok,
Do ktorých spadla aj vŕba života.

Zdroj | Jílek, Peter F. 'Rius: Literárna ambulancia #2. In Kritický rub(r)ikon : Textový agregátor Petra F. 'Ria Jílka [online]. 7. 1. 2012 [2018-01-21]. Dostupné na internete: <http://kritickyrubrikon.blogspot.com/2011/12/literarnaambulancia2.html>.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára