20. marca 2013

Dievčenská dystópia

Pandemónium je pokračovaním románu Delírium od americkej autorky Lauren Oliver, ktorej sa darí úspešne oslovovať cieľovú skupinu čitateliek v tínedžerskom veku po celom svete. Hlavnou hrdinkou tejto knihy je tiež dospievajúce dievča, avšak žijúce v spoločnosti nie príliš vzdialenej budúcnosti, kde každý, kto dosiahne osemnásť rokov, sa musí povinne podrobiť zákroku na elimináciu citov. Láska sa totiž považuje za chorobu a ľudia s odstránenými emóciami sú lepšie manipulovateľní.

Príbeh sa odvíja ďalej po smrti Alexa a úteku Leny do Divočiny, ako sa nazýva územie, ktoré sa diktátorskému systému ešte nepodarilo ovládnuť. Obývajú ho, lepšie povedané, ukrývajú sa na ňom Ilegáli, kočovná komunita rebelov s presvedčením, že raz sa jej podarí zvrhnúť nedemokratickú vládu a nastoliť mier a slobodu. Z toho hľadiska vlastne dochádza nenáročnou a pútavou formou k vysvetleniu základných mechanizmov fungovania totalitných režimov.

Vzhľadom na nároky takto orientovanej literatúry, ani tu nechýba dôraz na sentiment, no používa sa funkčne, okrem toho je udržiavaný v rovnováhe akčno-dobrodružným aspektom. Obraz mladej ženy sa tak čiastočne zbavuje niektorých stereotypov dievčenskej prózy, stále si však zachováva milú naivitu a jednoduchosť, aby mohla vyniknúť konfrontácia s ťažkými úskaliami života.

Ku kompozičnej zaujímavosti patrí spôsob striedania kapitol: párne sa odohrávajú v minulosti, v nepárnych zasa prebiehajú práve plynúce udalosti. Celé rozprávanie napokon ozvláštňuje prvá osoba prítomného času.

Takzvanú delirickú trilógiu vydal český mediálny dom Albatros, ktorý sa snaží prekladmi do slovenčiny pod vydavateľskou značkou CooBoo – vznikla zo spojenia cool books, teda super knižky – získať komerčnou produkciou pre deti a mládež stabilnú pozíciu na slovenskom trhu.

[Oliver, Lauren: Pandemónium. Prel. Peter F. 'Rius Jílek. 1. vyd. Praha : CooBoo, 2013. 304 s. Z ang. or. Pandemonium. ISBN 978-80-7447-249-7.]

Vyšlo v Knižnej revue.


Pôvodný zdroj | Uľčin, Saša: Dievčenská dystópia. In: Knižná revue, roč. 7, 2005, č. 14, s. 14

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára